X
تبلیغات
رایتل
این گزارش افزود: سیاست این پایگاه مبنی بر درج نکردن اسامی نویسندگان مداخل نیز باعث شده خوانندگان مقاله در ارزیابی مقاله با مشکل بیشتری مواجه شوند.
کارشناسان درباره عادت به استفاده از دائرهٔ المعارف اینترنتی ویکیپدیا به عنوان یک منبع قابل اعتماد و مناسب برای اطلاعات علمی و تخصصی هشدار دادند.
به گزارش شبکه خبر به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه الجزیره ، شماری از پژوهشگران دانشگاه دیاکن استرالیا تاکید کردند : این پایگاه می تواند میان افراد و منبع اصلی اطلاعات حائل شود و مانع دستیابی آنان به اطلاعات دقیق شود.
این کارشناسان در مطالعه خود که مربوط به حوزه طبق بندی اطلاعات است ، افزودند : اعتماد دانشجویان به ویکیپدیا به عنوان یک منبع گسترده و آزاد اطلاعات و تایید این کار توسط اساتید و افراد دانشگاهی باعث شده تا در میان دانشجویان نسلی ایجاد شود که توانایی بازیابی اطلاعات در منابع اصلی آن را ندارند.
این پژوهش با پرداختن به روش این پایگاه برای جمع آوری اطلاعات از منابع اصلی آنها خاطرنشان کرد: افرادی که مداخل ویکیپدیا را تالیف می کنند غالبا در زمینه فعالیت خود متخصص نیستند، این در حالی است که در دائرهٔ المعارف های متعارف دیگر گروهی از دبیران خبر متخصص به همراه عده ای از کارشناسان در زمینه های مختلف مداخل مختلف را تالیف می کنند.
این گزارش افزود: سیاست این پایگاه مبنی بر درج نکردن اسامی نویسندگان مداخل نیز باعث شده خوانندگان مقاله در ارزیابی مقاله با مشکل بیشتری مواجه شوند.
این گروه پژوهشی در پایان هشدار داد ، در صورتی که اساتید ، کارمندان و دانشگاهیان تعامل با ویکیپدیا به عنوان یک منبع مورد اعتماد را ادامه دهند دانش حقیقی ارزش خود را از دست می دهد و کارشناسان و متخصصین به حاشیه خواهند رفت.