فروش سخت افزار سونی به رقبای خود نزدیک می شود. یکی از سران بخش سرگرمی های سونی طی صحبتی با IGN تایید کرده است که فروش جهانی PlayStation ۳ تا پایان ماه مارس سال جاری میلادی از مرز ۳۵.۷ ملیون دستگاه عبور کرده است.

همچنین پیشتر سونی تایید کرده بود که امسال ۱۳ ملیون PlayStation ۳ به فروش رفته است که در مقایسه با سال ۲۰۰۸ که ۱۰ ملیون PlayStation ۳ به فروش رفته بود، رشد چشمگیری را نشان می دهد.

Jack Tretton مدیر SCEA دراین باره گفت: "با گذشت ۹ ماه از سال مالی PlayStation ۳ به رشد خود ادامه می دهد طوری که شاهد رشد ۳۲ درصدی نسبت به April گذشته هستیم. ما به فروشی که امروزه به آن رسیده ایم مانند یک نقطه و یک هدف نگاه می کنیم.

در باب مقایسه نیز تا ماه مارس سال جاری میلادی Nintendo Wii با فروش ۷۰ ملیونی و XBOX ۳۶۰ با فروش ۴۰ ملیون در رده های اول و دوم هستند.