طریقه گذاشتن تصویر در پنجره ویندوز
با یک مثال طریقه گذاشتن تصویر در پنجره ویندوز را آموزش می دهیم
ما در این مثال می خواهیم تصویر پنجره درایو D را تغییر دهیم
نوت پت را باز کنید و متن زیر را درون آن بنویسید

[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
iconarea_image=D:\photo.jpg

سپس آن را با نام Desktop.ini در درایو D ذخیره کنید
سپس عکس مورد نظرتان را در مسیر D:\photo.jpg قرار دهید....