شرکت سیگیت هارددیسک ۲ ۵ اینچی جدیدی را برای سرورها عرضه کرد که ظرفیت آن نسبت به مدل پیشین دو برابر شده است و می تواند در هر دقیقه بیش از ۱۵ هزار دور بچرخد .
Savvio هارددیسک های » نام گرفته است ۱۴۶ گیگابایت ظرفیت دارد و ۱۵ هزار دور در دقیقه می چرخد . مدل پیشین Savvio ۵۱ K ۲ این هارددیسک جدید که « هارددیسک سیگیت برای سرورها تنها ۷۳ گیگابایت ظرفیت داشت .
مجهز شده و می تواند با سرعت ۶ SAS هارددیسک جدید این شرکت که با ظرفیت ۷۳ گیگابایتی نیز ساخته شده است به رابط کاربری گیگابایت در ثانیه فعالیت کند.
هارددیسک جدید شرکت سیگیت در مقابل هارددیسک های ۳ ۵ اینچی که هم اکنون برای سرورها در بازار فروخته می شود ۱۱۵ درصد سریع تر و کارآمدتر است .
نام داشت و می تواند با Savvio ۰۱ K ۳ عرضه این محصول چهار ماه پس از عرضه هارددیسک دیگری از شرکت سیگیت صورت می گیرد که سرعت ۱۰ هزار دور در دقیقه فعالیت کند .
محسوب می شد . شرکت Savvio ۰۱ K ۲ این هارددیسک نیز با اندازه ۵ ۲ اینچ ساخته شده بود و در اصل نسخه به روز شده هارددیسک سیگیت بر اساس سیاست های خود هم اکنون در تلاش است با کوچک کردن محصولات خود کارایی آن ها را افزایش دهد.
نسبت به مدل ۵ ۳ اینچی خود تا ۷۰ درصد کمتر انرژی مصرف می کند . سری Savvio ۵۱ K ۲ به گفته شرکت سیگیت هارددیسک جدید محصولاتی هستند که سیگیت آن ها را « معماری واحد ذخیره سازی اطلاعات » می خواند .