جستجوی نام افراد مشهور در وب برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد آنها ممکن است به رایانه شما آسیب برساند.
به نقل از بتانیوز، بررسی های موسسه مک آفی حاکیست هکرها و کلاهبرداران اینترنتی از نام بازیگران، خوانندگان و دیگر چهره های مشهور در جهان برای به دام انداختن کاربران اینترنت استفاده می کنند.
این افراد با طراحی وب سایت های آلوده به انواع ویروس و بدافزار که ظاهرا حاوی اطلاعات متنوعی در مورد یک بازیگر، خواننده یا ورزشکار مشهور است به رایانه فرد بازدیدکننده از این سایت ها آسیب وارد می کنند.
کارشناسان مک آفی معتقدند افرادی که در جستجوی چنین اطلاعاتی هستند ۱۸ درصد احتمال دارد که به یک سایت آلوده به ویروس و بدافزار هدایت شوند.
به گفته آنان کاربران اینترنت باید بسیار هوشیار بوده وبرای کسب اطلاعات در مورد افراد مشهور در فضای مجازی تنها از سایت های شناخته شده و معتبر استفاده کنند.