گوگل در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اطلاعات مکان‌های رای‌گیری را با افزودن مپلتی به نقشه‌های انتخابات خود به کاربرانش نشان خواهد داد.
این سایت هنوز کامل نشده اما اطلاعات آن تا نیمه‌ی ماه اکتبر قابل دسترس خواهد شد و برای کاربران اطلاعات مکان‌های رای‌گیری فراهم خواهد کرد.
بر اساس این گزارش کاربرانی که نشانی خود را در این سرویس وارد کنند نزدیک‌ترین مکان‌های رای‌گیری به آن‌ها نشان داده خواهد شد.