گوگل مدل های سه بعدی از محل ها و ورزشگاه های محل اجرای بازی های المپیک پکن را در سرویس Google Earth قرار داد. به گزارش ایسنا، گوگل سرویس های متعددی را برای بازی های المپیک ۲۰۰۸ پکن اعلام کرده که مدل های سه بعدی از ورزشگاه های محل اجرای بازی ها، بخشی از آن ها محسوب می شوند. گوگل همچنین به تازگی تصاویر ماهواره ای از پکن را به روز کرده و نقشه های دوزبانه ای در چین را به آن ها افزوده است؛ به علاوه یک نقشه گوگل ویژه مدال هایی که کشورها به کسب آن ها موفق شده اند را نشان می دهد. بر اساس این گزارش برای دسترسی به تمامی سرویس های ویژه المپیک گوگل کاربران می توانند از صفحه بازی های تابستانی ۲۰۰۸ گوگل بازدید کنند.