تعداد سایت های اینترنتی در جهان از مرز یک تریلیون عدد گذشت.
به نقل از Vnunet، گوگل برترین موتور جستجوی جهان این آمار را با استفاده از اطلاعات موجود در پایگاه داده های خود در مورد وب سایت های اینترنتی تهیه کرده است.
گوگل اولین بار تعداد وب سایت های اینترنتی را در سال ۱۹۹۸ بررسی کرد. در آن زمان تعداد کل این سایت ها از مرز ۲۶ میلیون سایت فراتر نمی رفت. این رقم تا سال ۲۰۰۰ به مرز یک میلیارد سایت رسید.
این رقم تنها مربوط به آدرس های وب سایت های مختلف است و تعداد کل صفحات اینترنت آن قدر زیاد است که شمارش آن به سادگی ممکن نیست.
گوگل اعلام کرد که افزایش انفجار آمیز وب سایت های اینترنتی باعث شده که مدت زمان مورد نیاز برای فهرست کردن ورتبه بندی آنها به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
کارشناسان این شرکت معتقدند در آینده ای نزدیک باز هم شاهد رشد غیرقابل باور این ارقام خواهیم بود.