روبات متصدی پذیرش مایکروسافت که از ترکیب فن‌آوری شناخت تصویری و صوتی و همچنین سنتز گفتار برای انجام وظایف ابتدایی استفاده می‌کند به نمایش گذاشته شد.
کرگ ماندی، مدیر پژوهش و استراتژی مایکروسافت، این ربات مبتنی بر نرم‌افزار را به نمایش گذاشت.
مایکروسافت تصمیم دارد از این روبات در ساختمان‌های خود که معمولا دو متصدی پذیرش دارند، برای پاسخ گویی به مراجعان استفاده کند.
این شرکت در یک ویدیو نحوه‌ی فعالیت این روبات را که با شنیدن صحیح صدا پاسخ مناسب داد را به نمایش گذاشت؛ این نمایش در بخشی از نشست تحلیل‌های مالی این شرکت نرم‌افزاری صورت گرفت.
ماندی به همراه ری اوزی، دو مدیر اجرایی غول نرم‌افزاری هستند که عهده‌دار بخشی از وظایف بیل گیتس شده اند.
بنیانگذار و رییس مایکروسافت با هدف پرداختن به امور بشردوستانه در بنیاد خیریه‌ی خود ماه گذشته از فعالیت تمام وقت در این شرکت کناره‌گیری کرد.