X
تبلیغات
رایتل

یاهو! پس از شکست در مذاکرات با مایکروسافت در جدید ترین اقدامش برای راضی نگه داشتن سهامداران متن مذاکرات محرمانه با مایکروسافت را منتشر کرد.
به نقل از خبرنامه سیلکون ولی، از آنجایی که روز اول آگوست روز انتخابات مجمع عمومی و هیات مدیره یاهو خواهد بود، این شرکت اینترنتی قصد دارد با رو کردن برگ برنده هایش انحصار کارل آیکان را در میان سهامداران بشکند.
در این مرحله که نهمین انتخابات مجمع و هیات مدیره یاهو خواهد بود، تیم فعلی قصد دارند تا ترکیب خود را حفظ کرده و در مقابل فشارهای سهامدار ناراضی و قدرتمندشان یعنی " کارل آیکان " پیروز شوند از این رو انتشار اسناد و مذاکرات محرمانه با مایکروسافت را در اولویت برنامه های خود قرار داد اند.
یاهو قصد دارد در مدت باقیمانده با حرکت های تجاری که انجام داده و یا انجام خواهد داد، دل آن ها را به دست آورده و فشارهای آیکان را بر آن ها بی تاثیر کند.
در متن مذاکرات محرمانه ای که یاهو آن ها را نتشر کرده است به بن‌بست های مذاکراتی و تحمیل هایی که از سوی مایکروسافت به یاهو شده اشاره شده و این نکته هم عاملی بوده است تا اکثر سهامداران در مورد تصمیم هیات مدیره در مقابل مایکروسافت تغییر عقیده دهند.